Evropské volby Klíčové požadavky EPSU pro jinou Evropu – pro lidi a planetu, nikoli pro zisk

European Parliament in Strasbourg

(Brusel, 14. května 2019) Chceme EU, v níž budou zájmy lidí a naší planety stát před ziskem. Chceme poslance Evropského parlamentu, kteří se postaví za sociální Evropu a za politiky, jež chrání veřejné služby, práva pracujících a životní prostředí, a kteří obnoví demokratický základ EU a její schopnost řídit Evropu směrem k sociálně spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.

Coby hlavní federace odborových svazů zastupující pracující z mnoha oblastí veřejných služeb vás EPSU vyzývá, abyste podpořili Evropskou agendu, která přinese dobrá zaměstnání, práva pracujících a všeobecný přístup ke kvalitním veřejným službám. Pokud budete zvoleni, žádáme vás, abyste v příštím parlamentním období:

 1. Podpořili veřejné investice do kolektivně financovaných a demokraticky řízených veřejných služeb a zboží na základě základních práv (např. práva na vodu, energii, péči, zdraví a péči o něj).  Bude to dvojí vítězství pro genderovou rovnost, jež zlepší pracovní podmínky pro řadu žen, které pracují ve veřejných službách a též ve službách, na kterých mnoho žen závisí.
 2. Reformujte současný finanční systém v Evropě, abyste umožnili nezbytné půjčky k financování sociální a výrobní infrastruktury potřebné pro vývoj v Evropě a mimo ni. Nový přístup k architektuře dluhů a financí sociální Evropy je nezbytný. Odstraní stanovené limity národních dluhů a zajistí, aby v EU existovaly účinné rámce svrchovaného řešení dluhů.
 3. Postavte se proti politikám, které tlačí na další liberalizaci veřejných služeb, např. formou veřejno-soukromých partnerství (PPP), jež s sebou nesou skryté náklady, a činí řízení veřejných rozpočtů obtížnějším v dlouhodobém horizontu.
 4. Prohlubte práci EP na progresivním, transparentním a účinném zdanění, jež zastaví vyhýbání se bohatých a nadnárodních korporací daním cestou ukrývání majetku v daňových rájích. Přesto usilujte o šetrné politiky.
 5. Pracujte s odborovými svazy za účelem podpůrných opatření, který budou rozvíjet a posilovat kolektivní vyjednávání v členských státech, např. tak, že zajistí, aby byly veřejné zakázky udělované firmám, které mají uzavřené kolektivní smlouvy. Pracující potřebují vyšší mzdy po letech úsporných opatření. Je urgentní posunout kupředu mzdovou a sociální konvergenci směrem vzhůru mezi západními a východními členskými státy EU.  Evropské politiky by tuto změnu měly samozřejmě podpořit.
 6. Zajistěte, že zákony, kolektivní vyjednávání a sociální dialog budou upřednostňovanými zákonnými nástroji k utváření kvality práce a služeb, a nikoli soukromě motivované normy EU (CEN) a certifikační/akreditační schémata.
 7. Podpořte proměnu dohody od sociálních partnerů EU pro centrální vlády ohledně práva na informace, konzultace a restrukturalizaci (digitalizaci, kolektivní propouštění, přesun zaměstnanců či podniků) v návrh směrnice, který bude přijat Radou EU v souladu s TFEU Čl. 155.2 (Smlouva o fungování Evropské unie). Miliony pracujících a státních zaměstnanců ve veřejné správě na tom závisejí.
 8. Zajistěte, aby všichni pracující bez ohledu na své postavení byli zabezpečeni sociálními směrnicemi EU.
 9. Zlepšete zdraví a bezpečnost v práci, včetně prevence vystavování karcinogenům u hasičů a dalších skupin pracujících.
 10. Zajistěte bezpečné, legální migrační a azylové kanály do Evropské unie na základě lidských práv, solidarity mezi členskými státy EU a dostatečně personálně obsazenými službami, které budou pověřené přijímáním a péči o nově příchozí.
 11. Podporujte záruku pro mladé, která bude poskytovat zaměstnání mladým pracujícím ve veřejných službách, a prosaďte závazné cíle na evropské a národní úrovni ke snížení nezaměstnanosti mladých.
 12. Zajistěte přístup k čisté a dostupné energii a ukončete energetickou chudobu. Evropa potřebuje veřejně vlastněný sektor energie, který bude spolehlivý a udržitelný, aby bylo zaručeno, že výroba a distribuce energie budou posláním veřejné služby. Veřejné investice do obnovitelných zdrojů vytvoří pracovní místa nyní i v budoucnu. Naše práce závisí na naší planetě. Samotný přechod a klimatická spravedlnost jsou součástí balíčku národních, evropských a globálních politik.
 13. Zajistěte, aby zdravotnické a sociální služby byly vysoce kvalitní pro všechny tak, že zaručíte, že budou dostupné a přístupné, poskytované na neziskovém základě a ve všeobecném zájmu. Musí existovat dostatečný, příslušně školený a kvalifikovaný personál, za bezpečných a účinných stavů personálu, s dobrými pracovními a platovými podmínkami pro pracovní sílu. 
 14. Podpořte vládu zákona tím, že se postavíte proti zvláštním právům pro investory obchodních a investičních dohod (včetně těch do nového mnohostranného soudu pro investice [MIC]) a zajistěte, že obchod bude spravedlivý a udržitelný.

Pro získání dalších informací použijte kontakt:

Pablo Sanchez Centellas [email protected]

Communications & Campaigns Officer. Liaison with the EP & Youth

0032 (0) 474626633

EPSU je Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb.  Je to největší federace ETUC a čítá 8 milionů pracujících ve veřejných službách z více než 260 odborových svazů v celé Evropě. EPSU organizuje pracující v sektoru energetiky, vodního a odpadového hospodářství, zdravotních a sociálních služeb a místní, regionální a centrální správy ve všech evropských zemích, včetně Východního sousedství EU. V našich sektorech organizujeme pracující ve veřejném, neziskovém, smíšeném a soukromém sektoru, včetně nadnárodních společností. Jde o uznávanou regionální organizaci Public Services International (PSI). Více informací naleznete na webu: www.epsu.org.

More like this