Международна Солидарност за Обединена Индустрия

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНГРЕСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ОТ КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ (ЕФСКУ)

{{{Международна Солидарност за Обединена Индустрия}}}

{{{Стандарти на ЕФСКУ за Европейската Енергийна Индустрия}}}

{{Постоянният Комитет на ЕФСКУ за сферата на Комуналните Услуги изразява своето съгласие, че компаниите, работещи в европейската енергийна индустрия, трябва да спазват Основополагащите Конвенции на Международната Организация на Труда (МОТ) за Трудовите Права.}}

Тези основополагащи Конвенции на МОТ включват право на организиране и право на колективно договаряне (87 и 98), равни възможности и равно заплащане (100 и 111), забрана на принудителния труд (29 и 105) и забрана на детския труд (138 и 182).

Синдикатите членове на ЕФСКУ не приемат нарушаването на тези стандарти.

Синдикатите, които предават нарушаването на тези стандарти на по-висши инстанции, ще получат подкрепа от ЕФСКУ и нейните членове, които ще започнат солидарна кампания, за да гарантират спазването на тези стандарти от компанията.

{{Стачна подкрепа}}

Синдикатите членове на ЕФСКУ ще изпратят предупреждения на работодателите, че те ще наблюдават стачните действия, ако бъдат информирани и постъпи молба за това . Синдикатите членове на ЕФСКУ също така ще информират своите членове, синдикалните представители и заводските съвети за обстоятелствата около стачката.

{{Спазване на Колективните Договори}}

Организациите на компаниите и работодателите трябва да спазват колективните договори, които те сключват. Работодатели или компании, които искат да нарушат националните колективни договори от енергийния сектор против волята на профсъюзните партньори, ще предизвикат солидарни действия от страна на ЕФСКУ и нейните членове.

ЕФСКУ ще насочи своите солидарни действия срещу работодателите или компаниите, които не подписват съответния колективен договор за енергийния сектор съгласно указанията на съответните профсъюзи и след това обезсилват условията по него.

ЕФСКУ ще насочи своите солидарни действия срещу работодателите или компаниите, които се опитват да заобиколят профсъюзите и не се стремят към конструктивен социален диалог със синдикатите.

More like this