ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ (EPSU): Колективно договаряне в цифровата епоха

DIGITAL email keyboard

Новите технологии имат голямо влияние върху почти всеки аспект на трудовото наемане, включително значителни промени в изискванията за работа, увеличавайки способността на работодателя да наблюдава и да контролира трудовото натоварване. Това може да доведе до по-голям капацитет за практики, като работа от дома, или да предизвиква натоварвания, които нарушават повече личния живот на работника. Чрез колективното договаряне синдикатите в обществените услуги могат да поемат ангажимента да гарантират, че работниците споделят ползите от новите технологии и интересите им са защитени.

По тази причина EPSU разработи този проект за обучение, който да помогне на асоциираните членове да съставят свои политики за колективно договаряне за по-ефикасно преодоляване на тези предизвикателства. Обучението ще има за цел да предостави на участниците по-добро разбиране за точното естество на тези предизвикателства и последствията от тях за бъдещето на колективното договаряне, като инструмент за регулиране на новите условия на работа.

Ще бъдат проведени пет регионални семинара за обучение, които да позволят на представители на работниците да обсъдят и да обменят информация за начина на разработване на практически стратегии за колективно договаряне за разрешаване на основни въпроси, включително:

 • права на информиране и консултиране;
 • обучение;
 • равенството между половете;
 • защита и контрол на данните;
 • наблюдение и гео-проследяване;
 • организация на труда;
 • право на комуникация/прекъсване на комуникацията;
 • здравето и безопасността; и
 • баланс между професионалния и личния живот и работното време

Модулите за обучение ще помогнат на участниците:

 • да разберат въздействието на цифровите технологии върху работните места, условията на труд и правата на работниците, както и по какъв начин са се развили междусекторните и секторните колективни трудови договори за разрешаване на тези въпроси;
 • да анализират и сравняват модели и решения за справяне с въвеждането на нови технологии чрез колективно договаряне; и
 • да формулират конкретни решения и практически стратегии за преодоляване на проблемите и максимално възползване от възможностите, произтичащи от цифровизацията.

Всеки от регионалните семинари ще включва до 40 участници.

Семинарите за обучение ще бъдат достъпни за асоциираните членове на EPSU и по-конкретно:

 • профсъюзни представители, участващи в колективни споразумения на различни равнища
 • представители на отделите за колективни споразумения на асоциираните членове на EPSU
 • представители на Европейските работнически съвети

EPSU разработва модулите за обучение в сътрудничество с Ecorys и wmp, организации със значителен опит в предоставянето на обучение на синдикатите и членовете на европейските работнически съвети.  Те ще изготвят програмата за обучение след консултации с EPSU през следващите няколко месеца. В хода на проекта ще разработят също ръководство за обучение, което ще бъде предоставено на всички асоциирани членове.

След завършване на петте семинара е планирана заключителна конференция за декември 2020 г., която ще даде възможност за преглед на проекта, обсъждане на проектното ръководство за обучение и план за последващи действия.

Имате ли интересна практика/интересен модел? Споделете с нас!

Имате ли интересна практика за колективно споразумение/споразумение/кампания за оформяне на въвеждането на нова цифрова технология чрез колективно споразумение? Споделете с нас! Обучаващите лица ще използват заедно всички новаторски практики за подготвяне и разработване на модулите за обучение! Можете да ги изпратите на lscarpiello@epsu.org

Къде и кога

Регионални семинари

Държави

Езици - превод

Букурещ  24-25 септември 2019 г.

Албания, Азербайджан, България, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румъния, Русия, Таджикистан, Турция

Английски, албански, български, румънски, руски, турски

Лисабон  19-20 ноември 2019 г.

Кипър, Гърция, Ирландия, Израел, Италия, Малта, Португалия, Испания, Великобритания

Английски, гръцки, италиански, португалски, испански

Любляна  21-22 януари 2020 г.

Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Германия, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Словения, Швейцария

Английски, немски, македонски, BHSM, словенски

Стокхолм 17-18 март 2020 г.

Белгия, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Швеция

Датски, английски, фински, френски, шведски

Варшава 19-20 май 2020 г.

Армения, Беларус, Чехия, Естония, Грузия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Украйна

Английски, чешки, унгарски, полски, руски

EPSU очаква асоциираните профсъюзи да поемат разходите за пътуване и настаняване на своите участници. Финансирането от Европейската комисия ще ни позволи да поемем разходите за пътуване и настаняване на определени представители. Пълни подробности ще бъдат предоставени при изпращането на официални покани.

За повече информация се свържете с: Luca Scarpiello (lscarpiello@epsu.org)

Тези срещи са част от проект, финансиран от Европейската комисия.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission