СЕОР / ЕФСКУ Cеминар и Kонференция на тема "Засилване на социалния диалог в сектора на местните и регионални правителства", 11 и 12 декември 2008
Покана за семинар и конференция на тема

“Засилване на социалния диалог в сектора на местните и регионални правителства”

организирани от: Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) и Европейска федерация на синдикатите на комуналните услуги (ЕФСКУ)

11 и 12 декември 2008,
Хотел Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Братислава, Словакия

СЕОР и ЕФСКУ основаха Европейския комитет за секторен социален диалог за местните и регионални управления през януари 2004. Комитетът цели насърчаването на качествени местни обществени услуги, основани на ценностите на отчетността и социалната отговорност, както и социалното партньорство на всички равнища.

Като част от работната програма на Комитета и с подкрепата на Европейската комисия, организираме две събития в Братислава, Словакия на 11 и 12 декември 2008 г.:

- 11 декември - семинар за организации на социалните партньори в местните и регионални управления от България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия и Полша.

- 12 декември - пленарна среща на Комитета по секторен социален диалог за местните и регионални управления. Тя ще бъде отворена за участници, посетили семинара на 11 декември, както и членове Комитета и организациите на социалните партньори от други европейски страни. Тази среща ще замени една от планираните пленарни срещи на Комитета, които обикновено се състоят в Брюксел.

Поканени сте най-учтиво да посетите и двете срещи. Европейската комисия е подготвила безвъзмездна помощ за възстановяване на разходите за път и настаняване на до 30 участници от организациите на социалните партньори в шест от споменатите страни (като Словакия, Чехия, България, Румъния, Полша и Унгария). Това означава, че ще можем да покрием разходите на поне двама членове на профсъюзите и двама членове на СЕОР от всяка страна.

Моля, имайте предвид, че по време на семинара и пленарната среща ще можете да говорите на английски, български, румънски, унгарски, чешки/словашки и полски.

Проектът на дневния ред на семинара е прикачен към регистрационния формуляр.

Дневният ред на пленарната среща и още документи за двете срещи ще бъдат изпрати в най-скоро време.

Очакваме Ви в Братислава.
Практическа информация

Място и време

Семинарът и конференцията ще се състоят в Хотел Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Братислава, Словакия, начало 09:30 в четвъртък, 11 декември, край 16:00 в петък, 12 декември 2008.

Транспорт:от /до летището и ж.п. гарата

На разположение е лимузина на хотела. Цената е:

- 450 SKK (+/- 15 евро) от летището;

- 350 SKK (+/- 12 евро) от централна гара;

- And 450 SKK (+/- 15 евро) от гарата Petrzalka.

На разполежение са обществен транспорт и такси. За повече информация:
http://www.holidayinn.sk/images/howtofindus.html

Възстановяване на рзходите

Проектът получава финансова подкрепа от Европейската комисия. Това дава възможност на СЕОР и ЕФСКУ да покрият разходите за настаняване и път на 30 участници от организациите на социалните партньори в шест страни (като Словакия, Чехия, България, Румъния, Полша и Унгария) или на поне двама от членовете на синдикати и двама от членовете на СЕОР от всяка страна.

ЕФСКУ заплаща директно за две нощувки в хотела и храна в хотела.

ЕФСКУ ще подпомогне пътя на участниците с максимум 400 евро. Поради тази причина най-добре е да използвате APEX или най-евтини билети. Пътуването с кола ще се възстанови като еквивалент на превоз с влак. Разходи ще се възстановяват след срещата. За да бъдат възстановени, билетите и бордовите карти трябва да се съхраняват и да се изпратят обратно на ЕФСКУ след конференцията с иск за възстановяване. Моля забележете, че разходи за такси няма да се възстановяват.

Превод

По време на семинара и пленарната среща ще можете да говорите на английски, български, румънски, унгарски, чешки/словашки и полски.

Регистрация

Моля, върнете прикачения регистрационен формуляр (по един на участник,) надлежно попълнен на секретариата на ЕФСКУ до 31 октомври 2008 г. най-късно by email: [[email protected] or by fax: + 32 2 2501099].

Направили сме предварителни резервации в хотела и ще е необходимо да се откажем от определени стаи след тази дата.

Потвържденията на резервациите ще бъдат изпратени на участниците след този краен срок.


- Регистрационна форма СЕОР / ЕФСКУ Семинар и Конференция
ПРОЕКТО- ДНЕВЕН РЕД
MEETING DOCUMENTS Cеминар 11 декември 2008

- Проекти на дневен ред за семинара среща СЕОР-EP / ЕФСКУ
- discussion document- CEMR/EPSU Guidelines to drawing up Gender Equality Action Plans in Local and Regional Government, December 2007 (EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE/ES/SV)

- Joint statement on the development of social dialogue in local and regional government, November 2006 (EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE/ES/IT/SV)

- Supporting the reform process in local and regional government joint conclusions, June 2008 (EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE)


More like this