СЕОР / ЕФСКУ Cеминар и Kонференция на тема "Засилване на социалния диалог в сектора на местните и регионални правителства", 11 и 12 декември 2008


{{{Покана за семинар и конференция на тема
“Засилване на социалния диалог в сектора на местните и регионални правителства”}}} {{организирани от: Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) и Европейска федерация на синдикатите на комуналните услуги (ЕФСКУ)}} {{11 и 12 декември 2008, Хотел Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Братислава, Словакия}}
СЕОР и ЕФСКУ основаха Европейския комитет за секторен социален диалог за местните и регионални управления през януари 2004. Комитетът цели насърчаването на качествени местни обществени услуги, основани на ценностите на отчетността и социалната отговорност, както и социалното партньорство на всички равнища. Като част от работната програма на Комитета и с подкрепата на Европейската комисия, организираме две събития в Братислава, Словакия на 11 и 12 декември 2008 г.: - 11 декември - семинар за организации на социалните партньори в местните и регионални управления от България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия и Полша. - 12 декември - пленарна среща на Комитета по секторен социален диалог за местните и регионални управления. Тя ще бъде отворена за участници, посетили семинара на 11 декември, както и членове Комитета и организациите на социалните партньори от други европейски страни. Тази среща ще замени една от планираните пленарни срещи на Комитета, които обикновено се състоят в Брюксел. Поканени сте най-учтиво да посетите и двете срещи. Европейската комисия е подготвила безвъзмездна помощ за възстановяване на разходите за път и настаняване на до 30 участници от организациите на социалните партньори в шест от споменатите страни (като Словакия, Чехия, България, Румъния, Полша и Унгария). Това означава, че ще можем да покрием разходите на поне двама членове на профсъюзите и двама членове на СЕОР от всяка страна. Моля, имайте предвид, че по време на семинара и пленарната среща ще можете да говорите на английски, български, румънски, унгарски, чешки/словашки и полски. Проектът на дневния ред на семинара е прикачен към регистрационния формуляр. Дневният ред на пленарната среща и още документи за двете срещи ще бъдат изпрати в най-скоро време. Очакваме Ви в Братислава.{{{Практическа информация}}}
{{ {Място и време} }} Семинарът и конференцията ще се състоят в Хотел Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Братислава, Словакия, начало 09:30 в четвъртък, 11 декември, край 16:00 в петък, 12 декември 2008. {{ {Транспорт:от /до летището и ж.п. гарата} }} На разположение е лимузина на хотела. Цената е:
- 450 SKK (+/- 15 евро) от летището;
- 350 SKK (+/- 12 евро) от централна гара;
- And 450 SKK (+/- 15 евро) от гарата Petrzalka.
На разполежение са обществен транспорт и такси. За повече информация:
[http://www.holidayinn.sk/images/howtofindus.html->http://www.holidayinn.sk/images/howtofindus.html] {{ {Възстановяване на рзходите} }}
Проектът получава финансова подкрепа от Европейската комисия. Това дава възможност на СЕОР и ЕФСКУ да покрият разходите за настаняване и път на 30 участници от организациите на социалните партньори в шест страни (като Словакия, Чехия, България, Румъния, Полша и Унгария) или на поне двама от членовете на синдикати и двама от членовете на СЕОР от всяка страна. ЕФСКУ заплаща директно за две нощувки в хотела и храна в хотела. ЕФСКУ ще подпомогне пътя на участниците с максимум 400 евро. Поради тази причина най-добре е да използвате APEX или най-евтини билети. Пътуването с кола ще се възстанови като еквивалент на превоз с влак. Разходи ще се възстановяват след срещата. {{За да бъдат възстановени, билетите и бордовите карти трябва да се съхраняват и да се изпратят обратно на ЕФСКУ след конференцията с иск за възстановяване. Моля забележете, че разходи за такси няма да се възстановяват}}. {{ {Превод} }}
По време на семинара и пленарната среща ще можете да говорите на английски, български, румънски, унгарски, чешки/словашки и полски. {{ {Регистрация} }}
Моля, върнете прикачения регистрационен формуляр (по един на участник,) надлежно попълнен на секретариата на ЕФСКУ {{до 31 октомври 2008 г. най-късно}} [by email: [epsu@epsu.org->mailto:epsu@epsu.org] or by fax: + 32 2 2501099]. Направили сме предварителни резервации в хотела и ще е необходимо да се откажем от определени стаи след тази дата. Потвържденията на резервациите ще бъдат изпратени на участниците след този краен срок.


- Регистрационна форма СЕОР / ЕФСКУ Семинар и Конференция ПРОЕКТО- ДНЕВЕН РЕД

{{{MEETING DOCUMENTS Cеминар 11 декември 2008}}} - Проекти на дневен ред за семинара среща СЕОР-EP / ЕФСКУ

- discussion document

- [CEMR/EPSU Guidelines to drawing up Gender Equality Action Plans in Local and Regional Government->art3541], December 2007 {(EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE/ES/SV)} - [Joint statement on the development of social dialogue in local and regional government->art2558], November 2006 {(EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE/ES/IT/SV)} - [Supporting the reform process in local and regional government joint conclusions->art4159], June 2008 {(EN/BG/CZ/HU/PL/RO/FR/DE)}

More like this