HEMEN DUYURULMAK İÇİN - Thursday, 08 March 2012

Kamu Hizmetleri Enternasyoneli (PSI) 8 Mart 2012 Uluslararası Kadınlar Günü'nde, daima insan ve emek hakları ile eşitlik mücadelemizin tam kalbinde yer alan kadın sendikacıların çalışmalarını takdir ediyor ve alkışlıyor.

Yaşadığımız topluluklardaki en savunmasız kesimlere yaşamsal öneme sahip kamu hizmetleri sağlamak için kendilerini öne süren kız kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Hükümetleri bu katkıları takdir etmeye, insan hakları ile sendika haklarını garanti altına almaya, bu haklara saygı duymaya ve güçlendirmeye çağırıyoruz.

PSI Genel Sekreteri Peter Waldorff, “Geçtiğimiz günlerde sadece kadın haklarını savundukları için Türkiye'de 15 kadın sendikacının tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Aynı zamanda Cezayir'de kadın liderlerin tehlikeli çalışma koşullarını protesto etmeleri nedeniyle şimdi hapiste olmalarını da kabul etmiyoruz. Botswana'da adil bir maaş hakkını savunan binlerce kadının işten çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Ayrıca, kadınların Arap baharındaki mücadelenin merkezinde yer almalarına rağmen, temel insan haklarının hala tanınmamış olmasını da kabul etmiyoruz” dedi.

“Kadın haklarına ve sendika haklarına bu şekilde saygısızca davranılması hepimizi zayıflatır. Hükümetler bilmelidir ki, yasaların üzerinde değildirler ve hep birlikte bu yaptıklarının hesabını onlara soracağız.”

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) Genel Sekreteri Carola Fischbach-Pyttel şunları ekledi: “Ekonomik krizlerle geçen bu günlerde, kemer sıkma önlemlerine odaklanılmasının aptallara mahsus bir yaklaşım olduğu ispatlanıyor. Cinsiyet eşitliğinde sağlanan ilerlemeler geriye çevriliyor. Elimizdeki tüm kanıtlar, çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kamu hizmetlerinin, cinsiyet eşitliğini desteklemek ve gerçekleştirmek için kilit öneme sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bu hizmetler tehdit altında; bu durum sadece Avrupa Sosyal Modeli'nin temelini sarsmakla kalmayacak, aynı zamanda eşitsizlikleri de artıracaktır.”

“Bu durum sona ermelidir. Hükümetlerimizin kadınların temel insan haklarını garanti altına almak için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz; bu haklara, uluslararası çalışma yasaları ile Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi tarafından koruma altına alınmış olan örgütlenme özgürlüğü hakkı ve toplu sözleşme süreçleri de dahildir. Bu kapsamda sağlık bakımı ve gerekli sosyal hizmetlere erişim, sosyal koruma, yeterli bir yaşam standardı sağlanması ile şiddetten uzak bir şekilde yaşama ve çalışma gibi insan haklarına saygı gösterilmesi taleplerimiz arasındadır.”

PSI’nın çok sayıda dilde hazırlanmış harika 2012 Uluslararası Kadınlar Günü posterlerini şu adreste bulabilir, yazdırabilir ve dağıtabilirsiniz:
www.world-psi.org


More like this