Home page > Svenska

Svenska

EPSU:s kommentarer om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Adopted by the EPSU Executive Committee on 26 November 2008

EPSU:s löften om offentliga tjänster 2009

EPSU:s vårdförbund och sociala frivilligorganisationer ser brister i sjuk- och hälsovårdsdirektivet

Who are we - SV

Who are we - SV Cover - SV REQUEST FORM

EPSU:s konferens om social dialog och avtalskonferens, 3-4 december 2007

EPSU:s konferens om social dialog och avtalskonferens Framtiden för europeiska partsrelationer inom offentliga tjänster 3-4 december 2007 Internationella fackförbundshuset (ITUH) - sal Auditorium, 5 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bryssel EPSU:s konferens 2007 om social dialog och avtalsförhandlingar äger rum i Bryssel den 3-4 december och fokuserar på framtiden för europeiska partsrelationer i offentliga tjänster. Det kommer att vara en viktig debatt, både för att få en (...)

Underteckna EFS framställning om offentliga tjänster den 1 maj!!

Arbetstid: kommissionen kan ta fram piskan mot 23 länder. Här är listan!

2006 - 20 & 21 november: Dokumenten Antaget av EPSU:s styrelse

"Offentliga tjänster av hög kvalitet" - EPSU:s kampanj - 4 & 5 december

EPSU-konferens om social dialog och kollektivförhandlingar

Riktlinjer för kampanjen

Förslag till checklista för utläggning av verksamhet

Europeisk kommitté inrättas för sjukhussektorn "Arbetsmarknadens parter vill spela en fullständig roll i arbetet med att fastställa EU:s folkhälsopolitik"

Pressmeddelande - 17 mars 2006

Rätt perspektiv på Europa - Seminarium för EPSU:s medlemsförbund

FRÅGEFORMULÄR

Direktivförslaget om tjänster förblir oacceptabelt ! 14 februari i Strasbourg !

Direktivförslaget om tjänster förblir oacceptabelt! Mobilisera för ett socialt Europa - mot social dumpning! För offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet! Visa vårt motstånd till Bolkesteindirektivet den 14 februari kl. 12.00 i Strasbourg! EN - FR - DE - SP Utkastet till tjänstedirektiv når nu en kritisk fas i och med första behandlingen av Europa¬parlamentets plenarförsamling den 14 och 15 februari 2006 i Strasbourg. I EP:s utskott för den inre marknaden och konsumentskydd - IMCO - röstade (...)

Internationella vattendagen - Onsdagen den 22 mars

Verksamhetsberättelse 2014 - 2000

EPSU:s och HOSPEEM:s uppförandekod och uppföljning av etiska förfaranden för att rekrytera och behålla personal över gränserna i sjukhussektorn

Gränsöverskridande solidaritet för en integrerad industri