Hemsida > About us > More about us > Archive > Collective Bargaining > EPSU-konferens om social dialog och kollektivförhandlingar
30/11 - 01/12

EPSU-konferens om social dialog och kollektivförhandlingar

ITUH
EPSU-konferens om social dialog och kollektivförhandlingar

En del av social dialog och kollektivförhandlingar i den offentliga sektorn - ett webbaserat projekt

30 november-1 december 2006

International Trade Union House (ITUH) - Auditorium 5 Boulevard du Roi Albert II, 1210 BrysselEPSU organiserar en konferens om social dialog och kollektivförhandlingar i Bryssel den 30 november och 1 december 2006. Under konferensen kommer vi att behandla viktiga frågor inom kollektivförhandlingar på både europeisk och nationell nivå. Vi kommer att utveckla viktiga områden av EPSU:s policy som har berörts i tidigare konferenser (unga arbetstagare och gästarbetare) och undersöka nya områden (äldre arbetstagare och jämställd pension).

Talare från EFS och ETUI-REHS-institutet kommer att inleda konferensen med översikter av tvärsektoriell social dialog och kollektivförhandlingar.

Sedan kommer en ingående debatt om social dialog och kollektivförhandlingar i den offentliga sektorn att äga rum. Här tar vi upp den tredje EPSU-årsrapporten om kollektivförhandlingar och uppdateringar om policyfrågor som låg lön, outsourcing och arbetstid.

De separata debatterna av huvudfrågorna kommer alltså att omfatta:

  • Unga arbetstagare - presentation av utkast till policydokument om vad för sorts policy för kollektivförhandlingar som kan underlätta utmaningarna för unga arbetstagare.
  • Äldre arbetstagare - en inledande debatt kommer att äga rum om utmaningarna för äldre arbetstagare i den offentliga sektorn och i vilken grad dessa kan underlättas genom kollektivförhandlingar.
  • Gästarbetare - ett utkast till policydokument kommer att presenteras med medlemsföreningarnas huvudmetoder för att förhandla fram policies för gästarbetare genom kollektivförhandlingar och social dialog.
  • Pensioner - debatter i arbetsgrupper om hur vi kan uppnå jämställdhet i pensionssystem kommer att äga rum.

Under eftermiddagen av den andra dagen kommer deltagarna få chansen att utvärdera utvecklingen och se framåt mot viktiga arbetsområden under 2007.

Praktiska uppgifter

Konferensen är öppen för alla medlemsorganisationer och är ämnad för kolleger som sysslar med och ansvarar för kollektivförhandlingar.

Vi vill särskilt uppmuntra medlemsföreningar att hjälpa oss att förbättra könsbalansen genom att utse kvinnliga delegater för konferensen.

Tolkning har begärts till och från engelska, franska, tyska, tjeckiska, svenska och italienska. Vi har även begärt att du ska få tala men inte lyssna på danska, norska, spanska och portugisiska.

Konferensen äger rum i auditoriet i International Trade Union House, 5 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bryssel, och börjar klockan 09:00 torsdagen den 30 november 2006 och avslutas klockan 16:30 fredagen den 1 december 2006.

EPSU förväntar sig att medlemsföreningarna står för kostnaderna för resa och logi för deras deltagare.

Tack vare ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen kan ett begränsat antal delegater från nya medlemsstater och kandidatländerna få bidrag. Det finns mer information i det särskilda meddelandet om detta. Det är upp till medlemsföreningarna i dessa länder att enas om vem som skall ansöka om ekonomiskt stöd. Sekretariatet svarar gärna på eventuella frågor.

En lista över hotell med specialpriser för EPSU/EFS bifogas.

Returnera den bifogade anmälningsblanketten till EPSU:s sekretariat senast den 31 oktober 2006. Tack.

- Report of the 2005 Conference

JPEG

Organiseras med ekonomiskt stöd av Europeiska kommissionen

- Utkast till konferensprogram
PDF - 29.1 kb
Utkast program

- EPSU Kollektivavtal årlig rapport 2006 - Sammanfattning

PDF - 25.3 kb
SV Summary Annual rep

- Riktlinjer för kollektiva förhandlingar om äldre arbetstagare - Bakgrund

PDF - 24.9 kb
SV äldre arbetstagare

- Unga arbetstagare, avtalsförhandlingar och offentliga sektorn - Ett policyutkast

PDF - 76.3 kb
SV Unga arbetstagare

- Invandrararbetstagare, kollektivavtal och offentliga verk och inrättningar - Utkast för policydokument

PDF - 60.4 kb
SV Migrant workers

- Förena yrkesliv med familje- och privatliv - Bakgrundsinformation för arbetsgrupper

PDF - 23.4 kb
SV work life

- Anmälningsblankett

Word - 29 kb
Part form

- Lista över hotell

PDF - 32.5 kb
List of hotels
JPEG - 744.5 kb
Map